CRC

De wereldwijd actieve CRC gelooft in zijn visie ‘Chemical Solutions to Keep You Moving™’ en staat nooit stil. Het vroeg aan ons om een corporate brochure te maken die zich enkel richt op Europa. De brochure moest kort en bondig samenvatten wie CRC is, waar het voor staat, welke merken het biedt en hoe aandacht voor het milieu daarin past. Zo gevraagd, zo gedaan!